Uintiavustajakurssi

Koulutuksen tarkoitus
Kohderyhmä
Kurssin laajuus
Kurssin sisältö
Kurssimateriaali


Koulutuksen tarkoitus

Kurssin jälkeen osallistujilla on valmiudet...

 • avustaa vammaista tai pitkäaikaissairasta henkilöä vesiliikunnassa
 • toimia uintiavustajana koulun uimaopetuksessa tai osana avustettavan vapaa-ajan toimintaa


Kurssilla on mahdollisuus suorittaa uintiavustajatutkinto.

Kohderyhmä

Koulunkäyntiavustajat, henkilökohtaiset avustajat, perushoitajat, liikunnan ammattilaiset, hoitohenkilöstö, omaishoitajat, vertaisohjaajat sekä muut asiasta kiinnostuneet. Osallistujilta edellytetään uimataitoa* ja tutkinnon suorittaminen edellyttää osallistumisen lisäksi ennakkotehtävien ja tentin
hyväksyttyä suorittamista.

* Uimataitoinen osaa hypätä uintisyvyiseen veteen (jalat eivät ylety pohjaan) ja se jälkeen uida 200 metriä vapaasti valittavalla uintitavalla muuten, mutta siitä matkasta 50 metriä tulee uida selällään (uimataidon pohjoismainen määritelmä)

Kurssin laajuus

Yhteensä 16 tuntia, josta lähiopetuksen osuus 16 tuntia — loput etätehtäviä ja itsenäistä työskentelyä.

Kurssin sisältö

Käsiteltävät aihealueet:

 • Soveltavan uimaopetuksen vaiheet ja SOU-menetelmä
 • Liikunta-, aisti- ja kehitysvammaisten sekä pitkäaikaissairaiden vesiliikunnan erityispiirteet
 • Vaikeavammaisen avustaminen uima-altaalla, pesu- ja pukutiloissa
 • Uimarin kuntoutusta tukeva käsittely ja itsenäistymistä tukeva avustaminen
 • Vesileikkejä erityisryhmille
 • Apuvälineiden käyttö
 • Erityisuimarin avustajan tehtävät ja vastuu
 • Turvallisuus

Puolet lähiopetuksesta on käytännön harjoittelua vedessä.

Kurssimateriaali

 • Video Esteittä elämyksiin — soveltava uinnin alkeisopetus (Anttila ym. 1994)
 • Avustusotteet -moniste (Anttila 1995)
 • Vesijuoksuopas (Anttila 2005)
 • Uintiavustajakurssin oheismoniste (Suomalaisen Vesiliikuntainstituutin erityisuintityöryhmä — kurssikohtainen)

Uintiavustajatutkinto

Kurssilla voi suorittaa halutessaan uintiavustajatutkinnon. Sen laajuus on 16 tuntia, josta lähiopetusta on 8 tuntia. Vähintään puolet lähiopetuksesta on käytännön harjoittelua. Uintiavustajatutkinnon suorittamiseen edellytetään lähiopetukseen osallistumisen lisäksi uintiavustajana toimiminen 4 x 2 tuntia, yhteensä 8 tuntia esim. kotipaikkakunnalla erityisvesiliikuntaryhmässä ja raportointi siitä. Erityisvesiliikuntaryhmiin osallistuneet suorittaneet kurssilaiset saavat todistuksen uintiavustajatutkinnon suorittamisesta – muut saavat osallistumistodistuksen.

Kurssimaksu: 120 euroa sisältäen tilojen käytön, opetuksen ja kurssimateriaalin. AquaPro Clubin jäseniltä 105 euroa. Mainitse jäsenyys ilmoittautumisen yhteydessä.

Kurssien järjestäjä: Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy

Todistus: Kurssilta saa todistuksen — joko osallistumistodistuksen 8-tunnin lähiopetukseen tai todistuksen uintiavustajatutkinnon suorittamisesta.

Kouluttaja: Suomalaisen Vesiliikuntainstituutin vesiliikuntakouluttaja.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Suomalainen Vesiliikuntainstituutti, info@vesiliikunta.com, 014 — 449 7921, 040-749 3311