Lasten vesiterapeutti koulutus

Vauvojen ja lasten vesiterapiassa yhdistyvät veden hydrodynaamisten lakien vallitessa mahdollisimmat oikeat asento- ja liikemallit, niiden kontrolli ja hallinta sekä lapsen ilo ja innostus. Yleensä lasta ei tarvitse motivoida vesiterapiaan. Vesi aktivoi lasta ja toisaalta myös rentouttaa. Näiden elementtien hyväksikäyttöä hyödynnetään vesiterapiassa. Lasten vesiterapia voi olla fysio-, musiikki- tai toimintaterapiaa. Lasten vesiterapeuttikoulutus on tiivis intensiivikurssi lasten kanssa työskenteleville fysioterapeuteille ja muille kuntoutusammattilaisille. Suurin osa lähiopetuksesta on käytännön harjoittelua vedessä. Koulutus sisältää laajan materiaalipaketin. Tavoitteina lasten vesiterapiassa voi tilanteen mukaan olla esimerkiksi...

 

 • Vuorovaikutustaitojen kehittyminen
  • onnistumisen kokemukset vuorovaikutustilanteissa
  • myönteisen minä-kuvan kehittyminen vuorovaikutustilanteissa
  • leikkimään opetteleminen
  • vastavuoroisuus vuorovaikutustilanteissa
  • samalla "aaltopituudella" toimiminen
 • Motoristen taitojen ja kehonhahmotuksen kehittyminen
  • lihastoiminnan aktivointi
  • jäykkyyden väheneminen
  • lihasaktiivisuuden normalisoituminen
  • raajojen toiminnan paraneminen
  • aistien yhteistoiminta
  • rentous ja kehon hahmotus
  • silmä-käsi-yhteistyön paraneminen
  • normaalin perusliikkumisen kehittyminen
 • Puheen tuoton kehitys
  • hengityksen, rytmin ja äänteiden tuottamisen tukeminen
  • auditiivisen hahmotuksen paraneminen
 • Oppimaan oppiminen
  • muistitoimintojen harjaantuminen
  • sarjallisuuden harjaantuminen
  • toiminnan ohjaamisen ja suuntaamisen oppiminen
  • laululeikkien oppiminen
Vauvauintiterapiaksi Suomalaisessa Vesiliikuntainstituutissa mielletään 3 kk — 2-vuotiaiden pienten lasten terapia vedessä. Lasten vesiterapiaan kuuluu myös 2-15-vuotiaiden vesiterapia. Vauvauintiterapia toteutetaan joko lääkärin lähetteellä tai ilman.

AquaBabyTherapy -menetelmä

AquaBabyTherapy -menetelmä käydään läpi lasten vesiterapeuttikoulutuksessa. Siihen kuuluvat progressiivisesti etenevät ohjelmat

 1. Vesivalmiuksiin
 2. Vartalon ja pään hallintaan
 3. Resiprokaalisuuden parantamiseen
 4. Elastisuuden ja rentoutuneisuuden parantaminen
 5. Hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskyvyn parantaminen ja/tai painonhallinta 
 6. Vuorovaikutusvalmiuksiin
Vesi on niin monikäyttöinen terapiaelementti, että voisi kääntäen kysyä, että minkä ongelmien kuntoutuksessa vesiterapiasta ei ole hyötyä.

Lasten Vesiterapeutti tutkinto

Suomalaisen Vesiliikuntainstituutin Lasten Vesiterapeutti tutkinnnon saamisen edellytyksenä on, että henkilö on:

 1. Lääkintävoimistelija tai fysioterapeutti
 2. Osallistunut Suomalaisen Vesiliikuntainstituutin Lasten Vesiterapeutti koulutukseen
 3. Toteuttanut pienten, alle kouluikäisten lasten fysioterapiaa sekä kuivalla maalla että vedessä
 4. Suorittanut SPR:n esiapukoulutuksen 5 vuoden sisällä
 5. Tutustunut oman vesiterapiapaikan pelastusjärjestelmään
Lisäksi Lasten Vesiterapeutti voi Suomalaisen Vesiliikuntainstituutin suositusten mukaan toetuttaa sukelluksia alle 2-vuotiailla asiakkaillaan vain, jos hän on lisäksi suorittanut Vauvauinnin ohjaajakoulutuksen tai omaa vastaavat tiedot ja taidot.
 
Lasten Vesiterapeutti tutkinto on toistaiseksi maksuton.
 

Kurssimaksu

145 euroa /hlö

Jos ilmoittautuu samalla Vesiliikunta aikuisten fysioterapiassa -koulutukseen, on koulutuspäivien yhteishinta 260 eur / hlö. Koulutushinta sisältää opetuksen ja materiaalipaketin. Lounaan ja kahvit jokainen maksaa itse.

Koulutuksen laajuus

8 tuntia

Koulutuksen yhteydessä on mahdollista suorittaa AquaBabyTherapy tutkinto, joka sisältää lähiopetuksen lisäksi etätehtävän.

Kurssi järjestäjä: Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy

Kouluttajat: Eevaliisa Anttila, vesiliikuntakouluttajia ja fysioterapeutteja.

Lisätiedot: Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy, info@vesiliikunta.com, 014-449 7921, 040-749 3311

 

Katso kuvia edellisestä kurssista Facebookin sivuiltamme täältä

Kurssien aika- ja paikkatiedot löytyvät Suomalaisen Vesiliikuntainstituutin kurssikalenterista

Lue Vesiterapiakoulutus lasten ohjaajille -tapahtumatietoja Facebookista

Tutustu kurssikalenteriin