Reumaliiton vesiliikuntavuosi


Suomen Reumaliitto ry on nimennyt vuoden 2003 vesiliikunnan teemavuodeksi. 19.11.2002 käynnistetyn kampanjan sloganina on "Vesiliikunta hyvänä hoitona ja kuntoutuksena". Suomalainen Vesiliikuntaintituutti toimii projektissa kuntouttavan vesiliikunnan asiantuntijana ja kouluttajana sekä koulutusmateriaalin tekijänä.