2-7 -vuotiaiden uimakoulu

Uimakoulu Pikku Joutsenessa jokainen uintikerta on perheen yhteinen, iloinen leikkihetki lämpimässä ja puhtaassa vedessä. Opetusryhmät ovat pieniä, korkeintaan 8 perhettä. Koulutettu ohjaaja ohjaa ryhmää ja jokainen perhe saa jokaisella uintikerralla yksilöllistä ohjausta. Jokaisella tunnilla on myös ohjattua musiikki- ja leikkitoimintaa koko ryhmälle. Uimakoulun tarkoituksena on, että lapselle muodostuu hyvä suhde veteen.


Kenelle?

Uimakoulu Pikku Joutsenen ryhmiin voi osallistua, vaikka ei olisi ollut aiemmin vauvauinnissa. Uimakoulussamme lapset toimivat altaassa aikuisen avustamana ja leikittämänä ohjaajan ohjatessa ryhmää.  2-7 -vuotiaiden uimakoulussa ei voi olla "ylimääräisiä" sisaruksia mukana altaassa.

Ryhmiä on kahdenlaisia, riippuen siitä, haluaako lapsi tulla altaaseen mieluiten vanhemman kanssa vai ilman. Uittaja voi olla myös joku muu tuttu aikuinen kuin isä tai äiti. Pienten lasten uimakoulua järjestetään

  • Jyväskylässä Uimakoulu Pikku Joutsen Kyllönmäellä keskussairaalan vieressä. Kyllönmäen tilat ovat avarat ja altaassa on enemmän tilaa opetella varsinaista uimista.
  • Porissa Uimakoulu Pikku Joutsen Keskustan ja Meri-Porin uimahalleissa. 

Vanhempien info-tilaisuus

Ennen uimakoulun aloittamista tulee ensin ilmoittautua uintiryhmiin ja sitten vanhempien tai toisen vanhemman tulee osallistua vanhempien info-tilaisuuteen, joka on yhteinen vauvauintia aloittavien perheiden kanssa. Info-tilaisuudessa käydään läpi

  • Uimaan oppimisen vaiheet
  • Vanhempien rooli avustajana ja leikittäjänä Uimakoulu Pikku Joutsenessa
  • Tavoitteet
  • Turvallisuus
  • Ensimmäisellä uintikerralla huomioitavat asiat
  • Opetuksen eteneminen
  • Yhteiset pelisäännöt
  • Keskustelua, kysymyksiä ja vastauksia

Katso seuraavat info-tilaisuudet täältä

Pikku Joutsenen uimaopetusmenetelmä

Uimakoulu Pikku Joutsenen ohjaajat on koulutettu ohjaamaan uintiryhmiä oman menetelmämme mukaisesti. Ohjelma sisältää vesileikkejä, loruja, lauluja ja yksilöllistä harjoittelua progressiivisesti etenevien tuntisuunnitelmien mukaan. Näin pystytään varmistamaan, että lapsen vesivalmiudet paranevat koko ajan yksilölliset kehityspyrähdykset ja -tasanteet huomioiden. Apuna käytetään muun muassa vedenalaista musiikkia. Lisäksi Uimakoulu Pikku Joutsenen uimaopetusmenetelmä on suunniteltu tukemaan monipuolisesti lapsen kokonaiskehitystä.

Uimakoulu Pikku Joutsenen ohjelma on rakennettu 3 kk:sta 7 vuoteen. Matkalla on välietappeja, joiden kautta siirrytään seuraavaan tasoryhmään. Pienten Lasten Uimakoulussa etenemme lapsen ehdoilla ja opettelemme uimataitoa leikin varjolla. Jokaisella tunnilla on yhteisleikkejä ja rastityöskentelyä. Alussa teemme alkuarvion, jonka pohjalta voimme huomioidaan ryhmässä eri taitotasolla olevia uimareita.

Uimakoulu Pikku Joutsenen uimakoulussa pyritään oppimiseen positiivisten kokemusten kautta. Lisäksi hyödynnetään lapsen luonnollisia herkkyyskausia.

Jokainen osallistuva lapsi voi suorittaa ensimmäiset uimamerkkinsä Pienten Lasten Uimakoulussa.

Ilmoittaudu pienten lasten uimakouluun Uimakoulu Pikku Joutsenen sivuilla.