Vesiaerobicohjaajan koulutusohjelma

Vesiliikuntaohjauksen peruskurssi ammattilaisille 

(20 H)

Kohderyhmä: Liikunnanohjaajat, fysioterapeutit, personal trainerit, uinninvalvojat, uimaopettajat ja muut vesiliikuntaa työssään ohjaavat henkilöt, joilla on ko. tehtävään pätevöittävä koulutus sekä myös alan opiskelijat.

Tavoite: Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen osallistujilla on tarvittavat tiedot ja käytännön taidot toimia vesiliikunnan ohjaajana. Koulutus on valmistava koulutus AEA:n (Aquatic Exercise Assosiation:n) kansainvälisen vesiliikuntaohjaajasertifikaatin suorittamiseen.

AEA:n ohjaajasertifikaatti: AEA:n ohjaajasertifikaatti edellyttää kirjallisen kuulustelun hyväksyttyä suorittamista. AEA:n ohjaajasertifikaatin suoritetaan erillisessä tutkintotilaisuudessa. Siihen imoittautuminen on erikseen.

Sisältö: Koulutus on monipuolinen yhdistelmä vesiliikunnan teoriaa ja käytännön harjoituksia altaassa.

Kouluttaja: Suomalaisen Vesiliikuntainstituutin vesiliikuntakouluttaja, fysioterapeutti ja AEA:n kansainvälinen koulutusasiantuntija Eevaliisa Anttila

Hinta: 350 euroa, hintaan sisältyy vesijuoksuopas. AquaPro Clubin jäseniltä 295 euroa. Mainitse jäsenyys ilmoittautumisen yhteydessä.

Todistus: Kurssista saa osallistumistodistuksen. Varsinainen AEA:n kansainvälinen ohjaajasertifikaatti edellyttää kirjallisen kuulustelun hyväksyttyä suoritusta. Tämän voi suorittaa erillisessä tutkintotilaisuudessa.

Kurssimateriaali: Koulutus pohjautuu kirjaan Aquatics Fitness Professional Manual (June Lindle, et. al), kirjan tiedustelut ja myynti Suomalainen Vesiliikuntainstituutti, info@vesiliikunta.com tai p. 014-449 7921, gsm. 040-749 3311. Suosittelemme kirjan hankkimista ennen kurssia edullisempaan hintaan 52 EUR (muulloin toimituskuluineen 68 euroa). Kirja ei kuulu kurssihintaan. Kirja toimitetaan tilaajille kurssin alussa.


Lisätietoja:

Aquatic Exercise Association AEA

Aquatic Exercise Assosiation eli AEA on kansainvälisesti tunnettu vesiliikunnan kouluttajaorganisaatio. AEA tarjoaa vesiliikunnan ohjaajakoulutuksia sekä useita täydennyskoulutusohjelmia ympäri maailmaa. Koulutuksia on tähän mennessä järjestetty kahdeksalla eri kielellä, 17 eri maassa. Tutkinnon suorittaneita on ollut yli 45 000 ihmistä on vuodesta 1984 lähtien.

AEA:n vesiliikunnan kansainvälisistä ohjaajasertifikaatti, lyhennettynä VEKI-sertifikaatti perustuu Aquatic Fitness Professional Manual- kirjaan (julkaistu 1995, päivitetty 2002 ja viides painos hiljattain uudistettu ja päivitetty 2006). Kirjailija June Lindle, M.A., B.S., koordinoi 22 avustavan kirjailijan työtä saadakseen valmiiksi tämän päivitetyimmän ja kattavimman resurssiohjekirjan. AEA toimittaa kaikille VEKI-sertifikaatin kokelaille kyseisen kirjan sekä syventävän opiskelutavoite-monisteen auttaakseen kokelaita valmistautumaan kokeeseen.

AEA suosittelee, että kaikilla kokelailla, myös ne, joilla on liikunta-, opetus- ja terveysalan ammatillinen tutkinto on koulutuksellinen tausta, he valmistautuvat tutkintoon etukäteen vähintään 6-8 viikon ajan ja että heillä on vähintään kuuden kuukauden kokemus vesiliikunnan ohjaamisesta käytännössä.

Koska sertifikaattikokelailla on erilaiset taustat käytännön kokemuksen osalta ja eritasoiset ammatilliset koulutukset, AEA tarjoaa vapaavalinnaisena Vesiliikuntaohjauksen intensiivikurssin "VINTE-kursseja", jotka sisältävät syventää teoreettista opetusta ja käytännön sovelluksia vedessä. Näin jokainen voi valita itselleen sopivan “oppimispolun”. Näiden kurssien tavoitteena on kerrata sertifikaatin opetustavoitteiden mukaiset asiat erittäin tiiviisti. Nämä yhden päivän intensiivikurssit ovat hyödyllisiä vesiliikuntaohjauksen tiedollisten avainaluiden vahvistamisessa.

Heille, jotka tarvitsevat lisää opastusta valmistautumiseen, AEA tarjoaa englanninkielisen kotipreppaus-kurssin (Home Prep Course), jonka voi ostaa erikseen. Kurssi sisältää DVD:n, CDROM:n ja kirjallisen oppaan. Lisäopiskeluresurssi, jonka myös voi hankkia, on näytetesti (Sample Test), joka sisältää 50 samantyyppistä kysymystä, kuin sertifikaatissa on. Näitä voi tilata osoitteesta info@vesiliikunta.com.

Yli 20 arvioijan ja evaluoijan avulla AEA sertifikaatti-menettely on jatkuvasti valvottu ja päivitetty. Viimeisin tarkastus tehtiin vuonna 2006. AEA koemenettely perustuu seuraavien organisaatioiden toimintatapoihin ja standardeihin: NOCA (The National Organization for Competency Assurance), CLEAR (The Council on Licensure, Enforcement and Regulation) ja the NAI (National Assessment Institute). Hyväksytty kirjallisen kokeen suorittaminen, joka sisältää sekä teoreettisesta sekä käytännön osaamisen soveltamista, oikeuttaa AEA- sertifikaatin saamiseen. Aina kun mahdollista AEA avustaa ja tukee erityistarpeita omaavien kokelaiden osallistumista testiin. Kaikilla kokelailla tulee myös olla voimassa oleva Suomen Punaisen Ristin ensiavun peruskurssi (EA 1), jotta sertifikaatin voi vastaanottaa.

AEA Fitness Professional Certification on voimassa kaksi vuotta koepäivästä lähtien. Kaikkien sertifioitujen ohjaajien täytyy osallistua vähintään 15 jatkokoulutustuntiin tämän kahden vuoden sisällä, jotta sertifikaatti pysyy voimassa ja lisäksi pitää EA 1 voimassa.

AEA-sertifikaatti

AEA:n kansainvälinen vesiliikunnan ohjaajasertifikaatti on 100-kysymyksinen kirjallinen koe. Kysymykset ovat monivalintakysymyksiä tai oikein/väärin. Koe on suunniteltu testaamaan vesiliikunnan ammattilaisena toimivivan henkilön standartoitua teoreettista tietoa sekä käytännöllistä pätevyyttä ja taitoa. AEA suosittelee, että kaikilla Veki-sertifikaatin kokelailla, riippumatta ammatillisesta peruskoulutuksesta on vähintään kuuden kuukauden kokemus vesiliikunnan ohjaamisesta. Lisäksi suositus on, että kokelailla on vähintään 6-8 viikkoa aikaa opiskella AEA:n kirjallisia materiaaleja: Aquatic Fitness Professional Manual (vuoden 2006 painos) ja Fitness Professional Study Objectives.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Suomalainen Vesiliikuntainstituutti, info@vesiliikunta.com, 014 — 449 7921, 040 — 749 3311

Kurssien aika- ja paikkatiedot löydät Suomalaisen Vesiliikuntainstituutin kurssikalenterista.