Prekonferenssin työpajat

Prekonferenssin työpajat ovat ennen varsinaista AquaTrainingDays 2009 konferenssia. Ruth Sova ja Ian Levia, ulkomaiset kouluttajat pitävät nämä työpajat. Työpajat tulkataan englannista suomeksi ja niistä saa kirjallisen materiaalian. Työpajoihin ilmoittaudutaan erikseen ja ne ovat maksullisia, vaikka osallistuis AquaTrainingDays 2009:n. Työpajoihin voi osallistua, vaikkei osallistu varsinaiseen konferenssiin.

 

Karibian Rytmit   

Ian Levia To 27.8.2009 17-20.30

“Kuivaharjoittelu”: 2 tuntia, osa teoriaa ja osa käytäntöä
Vedessä: 1 tunti käytäntöä

Ian Levia 

Kuvaus

Karibian Rytmit on vuorovaikutteinen työpaja, jonka aiheena on Karibialaisten ja heidän musiikinsa kulttuurityypilliset liikerytmit. Työpajassa tutustutaan sellaisiin apuvälineisiin, jotka mahdollistavat näiden Karibian rytmien turvallisen ja tehokkaan siirtämisen maalta veteen.

 

Päämäärät

 • Ymmärtää ja tulkita kultturista ilmiötä
 • Lisätä osallistujien kykyä hahmottaa muuttuvia rytmejä ja ymmärtää niiden vaikutuksia mieleen ja kehoon
 • Parantaa soveltamiskykyä ja sen arvostusta 
 • Perehtyä tarjolla oleviin mahdollisuuksiin kun siirretään harjoittelu kuivalta maalta veteen turvallisesti ja tehokkaasti

Tavoitteet

 • Viljellä ohjaamisen liittyvää tiedostettua käytännöllistä ajattelua uusien ohjelmien kehittämiseksi
 • Luoda hyvä pohja Karibian tyylit -tunneille
 • Esitellä cross-training muotoja
 • Parantaa ohjaustaitoja ja antaa ideoita musiikin soveltamiseen 

Hinta

50 eur jos ilmoittauu 20.7.2009 tai sen jälkeen, hinta on 70 eur/hlö.

Ilmoittaudu

Karibian Rytmit työpajaan täällä.

 

Back Rehab -

pysty- ja istuma-asennossa tehtävä selän vesikuntoutus-ohjelma

Ruth Sova Pe 28.8.2009 10-16.30

Aikataulu Ruth_3

10-11.30 Teoria
11.45-13 Käytäntö
Lounas
14.30-15.15 Teoria
15.30-16.30 Käytäntö
Käytännön harjoitukset terapia-altaalla

Kuvaus

Ohjelma keskittyy toiminnallisten liikkeiden uudelleen oppimiseen, jotta ne voi siirtää päivittäisiin toimiin. Ohjelma etenee seuraavien teemojen kautta: tasapaino, koordinaatio, kestävyys, vartalon hallinta ja käynti. Selkärangan perusasentoon perustuva ojennus uudelleenarvioidaan jokaisen liikkeen muuttamisen jälkeen.Tunti sisältää ohjeet tarvittavista varotoimenpiteistä ja liikemuunnelmista.


Joskus asiakkaat toivovat, että sinä teet heidät kivuttomiksi. Tämä tunti antaa sinulle terapeuttisia harjoituksia, joita asiakkaasi voivat tehdä itse sinun vesiliikuntatuntiesi aikana, tai vaihtoehtoisesti omana aikanaan kotiläksyinä taikka jonkun muun ryhmävesijumpan jälkeen. Teemme katsauksen kuuteen lonkan ja selän pehmytosakudoksen peruskysymykseen ja niiden kokeilemiseen altaassa. Kurssimateriaali ja täydentävä materiaali kattaa kaikki edellä mainitut asiat sekä potilasohjeet.

Tämän ohjelman on todettu olevan ihanteellinen asiakaille, joilla on  kroonista kipua olkapäässä, lonkassa, polvessa, nilkassa ja selässä, fibromyalgia, MS, reuma, astma, ylipainoa tai diabetes. Osia Back Rehab ohjelmasta voi käyttää yksilö- ja ryhmäterapiassa, personal trainingissa ja itsenäisesti.

Tavoitteet

 • Erityttää vesiliikunta-harjoitteita parantamaan tasapainoa, koordinaa-tiota, kestävyyttä, lihasvoimaa jne.
 • Analysoida ja harjoittaa askelluksen pituutta ja leveyttä, heilahdusta ja rullausta
 • Kokea jatkuva, asteittain lisääntyvä veden vastus
 • Arvioida ojennusta ja rangan perusasentoa vaihoissa
 • Johdattaa asiakasta/potilasta harjoituksen vaikuttavuuden itsearviointiin
 • Laajentaa terauttisten työkalujen käyttöä yhdistämällä lihaskestävyyttä, tasapainoa, koordinaatiota, vartalon hallintaa ja kävelyn harjoittelua
 • Johdattaa asiakkaan ajatukset liikkeiden tehokkuuteen ja turvallisuuteen liittyviin seikkoihin
 • Kerrata perusasiat lonkka-, selkä- ja leikkauspotilaiden kuntoutuksesta
 • Feldenkraisin, hengityk-sen, Ai Chi asentojen, BackHab, istumapilates, PNF, UCT ja Burdenko harjoitusten turvallinen kokeileminen.

 

Hinta

90 eur  Jos ilmoittauu 20.7.2009 tai sen jälkeen, hinta on 110 eur/hlö.
 

Ilmoittaudu

Back Rehab työpajaan täällä.